Autori

Autori

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na svečani znanstveno-stručni XVII. Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom Zagreb 2024. koji se tradicionalno održava već 30 godina.

VAŽNI DATUMI

Prijava sažetaka do 15.09.2024.
Prijava rada do 15.11.2024.*
Prijava sudjelovanja do 06.12.2024.

Prijava

https://www.hugo.com.hr/simpozij, info@hugo.com.hr

*NAPOMENA:

Sudionici koji ne žele objaviti radove napominju pri prijavi da ne žele slati cjelovite radove

Prijava

ZNANSTVENI I STRUČNI ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof. dr.sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica, Republika Hrvatska

dr.sc. Susana Paixao, Sveučilište u Coimbri, Portugal

dr.sc. Renato Šarc, Sveučilište Montan Leoben, Austrija

mr.sc. Martin Steiner, Innsbruck, Austrija

prof.dr.sc. Goran Vujić, Sveučilište u Novom Sadu, Republika Srbija

dr.sc. Vitomir Premur, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

doc.dr.sc. Ivana Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr.sc. Draženko Bjelić, Sveučilište u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

dr.sc. Zlatko Milanović, Republika Hrvatska

prof. emerita Natalija Koprivanac, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Anita Štrkalj, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Zoran Glavaš, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Roland Pomberger, Sveučilište Montan Leoben, Austrija

doc.dr.sc. Dražen Vouk, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

doc.dr.sc. Vlasta Zanki, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr. Mariana Golumbeanu, potpredsjednik Prof.Dr. Ilija Brčeski, Kemijski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Republika Srbija Prof.dr.sc. Siniša Ozimec, B.EN.A., Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Republika Hrvatska

dr.sc. Merica Pletikosić, Cemex d.o.o., Republika Hrvatska

dr.sc. Ivana Presečki, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr. sc. Riva Waldman, ISWA, Israel

Doron Sapir, ISWA, Israel

Silva Carlos, ISWA, Brazil

Tadenko Tabain, dipl.iur., HUGO, Republika Hrvatska

Danko Fundurulja, dipl. ing, HUGO, Republika Hrvatska

Mirko Budiša, dipl.ing. HUGO, Republika Hrvatska

Josip Grgić, dipl.ing.,Grupacija CGO, Republika Hrvatska

Robert Podrug, BIKARAC d.o.o. Centar za gospodarenje otpadam Šibensko-kninske županije

Dino Perović, dipl.ing., Eko d.o.o., Republika Hrvatska

Hrvoje Dokoza, Republika Hrvatska

Daniela Nelepa, dipl.oec., ISWA, Sjeverna Makedonija

Filip Kalinić, mag.ing.aedif., Tehničko Veleučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

Lana Krišto, mag.ing., HUGO, Republika Hrvatska

Elizabeta Tomašić, mag.ing., HUGO, Republika Hrvatska

Marjancho Dameski, ISWA, Sjeverna Makedonija

Dragiša Marjanović, ISWA, Bosna i Hercegovina

Dr.sc. Krisztina Wegner, ISWA, Mađarska

Prof.Dr. Carolina Constantin, Politehničko sveučilište Bukurešt, Rumunjska