top of page

Zahvaljujemo našim zlatnim sponzorima
 

HSG_Logo_ohne_Byline_CMYK-removebg-preview.png
Logo-opera-2.png
Snimka_zaslona_2022-12-07_125053-removebg-preview.png

Zahvaljujemo našem srebrenom sponzoru
 

cios_grupa_hor-removebg-preview.png

Zahvaljujemo našim brončanim sponzorima
 

Unija_Nova_novi_logo_60_godina_pages-to-jpg-0001-removebg-preview.png
Bijela_pozadina_u_boji_MundoMelius-removebg-preview.png
Zrak - Mraclinska Dubrava 1.jpg

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na svečani znanstveno-stručni

XVI. Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom Zagreb 2022.

koji se tradicionalno održava već 30 godina.

VAŽNI DATUMI

Prijava sažetaka                                            do 25.11.2022.

Prijava rada                                                     do 30.12.2022.*

Prijava sudjelovanja                                    do 30.11.2022.

 

Odabrani radovi biti će objavljeni u časopisu “The Holistic Approach to Environment” (ISSN 1848-0071)

Prijava: https://www.hugo.com.hr/simpozij, info@hugo.com.hr

 

*NAPOMENA: Sudionici koji ne žele objaviti radove napominju pri prijavi da ne žele slati cjelovite radove

Logo casopisa_web.jpg

Prijava

Molimo da popunite prijavu

Učitajte datoteku

Zahvaljujemo na uspješnoj prijavi!

ZNANSTVENI I STRUČNI ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

izv.prof. dr.sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica, Republika Hrvatska

dr.sc. Susana Paixao, Sveučilište u Coimbri, Portugal

dr.sc. Renato Šarc, Sveučilište Montan Leoben, Austrija

mr.sc. Martin Steiner, Innsbruck, Austrija

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

prof.dr.sc. Goran Vujić, Sveučilište u Novom Sadu, Republika Srbija

dr.sc. Vitomir Premur, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

doc.dr.sc. Ivana Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

izv.prof.dr.sc. Igor Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr.sc. Draženko Bjelić, Sveučilište u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

prof. emeritus Darko Mayer, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište u Osijeku, Republika Hrvatska

dr.sc. Zlatko Milanović, Republika Hrvatska

prof. emerita Natalija Koprivanac, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Anita Štrkalj, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Zoran Glavaš, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

prof.dr.sc. Roland Pomberger, Sveučilište Montan Leoben, Austrija

doc.dr.sc. Dražen Vouk, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

doc.dr.sc. Vlasta Zanki, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr. Mariana Golumbeanu, potpredsjednik B.EN.A., Nacionalni institut za istraživanje i razvoj mora "Grigore Antipa", Rumunjska

prof. dr.sc. Luka Traven, Sveučilište u Rijeci, Republika Hrvatska

dr.sc. Merica Pletikosić, Cemex d.o.o., Republika Hrvatska

prof.dr. sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr.sc. Ivana Presečki, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

dr. sc. Riva Waldman, ISWA, Israel

Doron Sapir, ISWA, Israel

Silva Carlos, ISWA, Brazil

Tadenko Tabain, dipl.iur., HUGO, Republika Hrvatska

Danko Fundurulja, dipl. ing, HUGO, Republika Hrvatska

Mirko Budiša, dipl.ing. HUGO, Republika Hrvatska

Josip Grgić, dipl.ing., Grupacija CGO, Republika Hrvatska

mr.sc. Goran Pašalić, HUGO, Republika Hrvatska

Robert Podrug, dipl.ing., Bikarac d.o.o. Šibenik, Republika Hrvatska

Dino Perović, dipl.ing., Eko d.o.o., Republika Hrvatska

Hrvoje Dokoza, Republika Hrvatska

Daniela Nelepa, dipl.oec., ISWA, Sjeverna Makedonija

Lana Krišto, mag.ing., HUGO, Republika Hrvatska

Elizabeta Tomašić, mag.ing., HUGO, Republika Hrvatska

Marjancho Dameski, ISWA, Sjeverna Makedonija

Dragiša Marjanović, ISWA, Bosna i Hercegovina

Dr.sc. Krisztina Wegner, ISWA, Mađarska

Prof. Dr. Carolina Constantin, Politehničko sveučilište Bukurešt, Rumunjska

Prof. Dr. Ilija Brčeski, Kemijski fakultet, Sveučilište u Beogradu, Republika Srbija Prof.dr.sc. Siniša Ozimec, B.EN.A., Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Republika Hrvatska

Alin Schiopu, stručnjak za odlagališne plinove, Rumunjska

bottom of page